ti 2.1.2018 kl. 15.00

Räck ut din hand – Blodgivning i Sellosalen
En blodgivning hjälper upp till tre patienter och kan rädda någons liv. Om du är frisk, 18–70 år gammal och väger minst 50 kilo kan du ge blod.

ti 9.1.2018 kl. 13.30

Eftermiddagsdanser 9.1.
Under de populära eftermiddagsdanserna står Pop & Jazz Konservatorios dansorkester för musiken

ti 6.2.2018 kl. 13.30

Eftermiddagsdanser
Under de populära eftermiddagsdanserna står Pop & Jazz Konservatorios dansorkester för musiken

må 26.2.2018 kl. 15.00

Räck ut din hand – Blodgivning i Sellosalen
En blodgivning hjälper upp till tre patienter och kan rädda någons liv. Om du är frisk, 18–70 år gammal och väger minst 50 kilo kan du ge blod.

ti 6.3.2018 kl. 13.30

Eftermiddagsdanser
Under de populära eftermiddagsdanserna står Pop & Jazz Konservatorios dansorkester för musiken

må 9.4.2018 kl. 15.00

Räck ut din hand – Blodgivning i Sellosalen
En blodgivning hjälper upp till tre patienter och kan rädda någons liv. Om du är frisk, 18–70 år gammal och väger minst 50 kilo kan du ge blod.

ti 10.4.2018 kl. 13.30

RotFest: Eftermiddagsdans i folkmusikens takt
Esbo Spelmanslag & Elina Sauri spelar upp till dans på RotFest-veckan.

må 21.5.2018 kl. 14.00

Räck ut din hand – Blodgivning i Sellosalen
En blodgivning hjälper upp till tre patienter och kan rädda någons liv. Om du är frisk, 18–70 år gammal och väger minst 50 kilo kan du ge blod.

må 2.7.2018 kl. 14.00

Räck ut din hand – Blodgivning i Sellosalen
En blodgivning hjälper upp till tre patienter och kan rädda någons liv. Om du är frisk, 18–70 år gammal och väger minst 50 kilo kan du ge blod.

må 6.8.2018 kl. 14.00

Räck ut din hand – Blodgivning i Sellosalen
En blodgivning hjälper upp till tre patienter och kan rädda någons liv. Om du är frisk, 18–70 år gammal och väger minst 50 kilo kan du ge blod.