Läge och förbindelser

Sellosalen

Sellosalen nås lämpligt både med allmänna kommunikationsmedel och med bil. Gratis parkering i köpcentrets parkeringshus (5 h).  Sellosalen i Alberga är lätt att ta sig till, vare sig man åker kollektivt eller privat. Köpcentrum Sello befinner sig i korsningen mellan Åboleden och Ring I invid huvudbanan, där tågen på stadsbanan går i metrointervaller mellan Helsingfors och Alberga. Restiden är cirka 12–16 minuter.

Förbindelser:
Tåg: A, E, L, U, X och Y
Bussar: tidtabeller och rutter

Gratis parkering i köpcentrets parkeringshus (5 h)
• mån–sön 5.45-24
Se exakt info om parkering (på finska)