Teknisk information

Byggnadsår 2003
Arkitektplanering Helin & Co
Akustikplanering Insinööritoimisto Akukon Oy
Disponent Esbo stad  / Fastighetscentralen och kulturenheten
Musiksalens storlek 590 m2
Antal platser i salen 395 / 351
Publikfoajéns storlek 300 m2
Scenens storlek 178 m2
Scenens djup 10,5 m
Scenens bredd 17 m

  • Akustiken i salen kan modifieras med motoriserade svarta draperier
  • Vitduk 8m x 8m (fixerad och motoriserad) i framdelen av scenen
  • Ridå, motoriserad
  • Dansmatta 160 PVC: svart/vit och svart/grå